بررسی اثر مکمل آبياری بر خاک و کاهش مصرف آب در سه گونه مرتعی

بررسی اثر مکمل آبياری بر خاک و کاهش مصرف آب در سه گونه مرتعی
اندازه فایل:
83.95 kB
تاریخ:
10 مرداد 1394

 بررسی اثرمکمل آبياری برخاک و کاهش مصرف آب در سه گونه مرتعی

 Atriplex canescens,Haloxylon aphyllun, Nitraria schoberi

 (مطالعه موردی مراتع بيابانی سرخس)

 
 
 
Powered by Phoca Download