ورود به سایت

مکمل آبیار 4لیتری

امتیاز:
مکمل آبیار 4لیتری

مکمل آب آبیاری آبیار

- کاهش مصرف آب آبیاری به میزان 15 تا 30 درصد

- افزایش رشد طولی و قطری گیاه (نهال)

- افزایش عملکرد به میزان 10 تا 30 درصد

- ایجاد و افزایش مقاومت به تنش خشکی و شوری در گیاه

- کاهش هزینه های آبیاری و تولید

- امکان استفاده در هر نوع روش آبیاری


دیدگاه ها
لطفا برای نوشتن دیدگاه وارد حساب کاربری خود شوید
Copyright Portal Pastel