ورود به سایت

انجام پژوهش برای کاهش نیاز آبی گیاهان در حوزه آبریز دریاچه ارومیه

انجام پژوهش برای کاهش نیاز آبی گیاهان در حوزه آبریز دریاچه ارومیه

پژوهشگر محیط زیست با استفاده از کود ارگانیکی نیاز آبی گیاه را بیش از 30 درصد کاهش داد.به گزارش اداره روابط عمومی حفاظت محیط زیست آذربایجان غربی ،یکی از کارکنان اداره حفاظت محیط زیست تکاب در مورد کاهش نیاز آبی و افزایش تولید محصول خبر‌داد.

این پژوهشگر با نام انور محمودیان تحقیق خود را با استفاده از مکمل ماده ی آبسار جهت کاهش نیاز آبی گیاهان در حوزه ی آبریز دریاچه‌ی ارومیه با همکاری یکی از استاتید مشهور دانشگاهی انجام داد.
این ماده ی ارگانیکی باعث کاهش نیاز آبی گیاه، افزایش عملکرد محصول، مقاومت گیاه به تنش خشکی و گرمایی، شادابی گیاه و همچنین مقاومت گیاهان به خشکی می شود.
شایان ذکر است که این مکمل بهترین راهکار عملی برای جلوگیری از خشک شدن دریاچه ی ارومیه جهت افزایش عملکرد بیولوژیکی می باشد