ورود به سایت

توليد 2 مکمل آبياري کشاورزي در خراسان جنوبي

مبتکر مشهدی موفق شد مکمل آبیاری کشاورزی تولید کند. مدیر موسسه پژوهش و مطالعات آینده شرق و مبتکر این طرح با بیان اینکه خراسان جنوبی جزو استان های خشک و کم آب کشور است،گفت : مکمل آبیاری با 2 فرمول گیاهی ساخته شده و سنتز آن از عناصر معدنی و شیمیایی است.
آقای سعیدافخم شعرا افزود : افزودن یک لیتر این مکمل به 10 هزار لیتر آب سبب کاهش مصرف آب به میزان 15 تا 40 درصد و موجب افزایش محصول و یا افزایش رشد گیاهان به میزان 15 تا 30 درصد می شود.

وی در خصوص سازوکار عمل مکمل آبیاری کشاورزی گفت: این مکمل علاه بر افزایش مقاومت گیاه به تنش خشکی، موجب ماندگاری بیشتر رطوبت در اندامهای گیاهی می شود.
عضو هیئت علمی دانشکده منابع طبیعی و محیط زیست دانشگاه بیرجند افزود: این 2 مکمل با نامهای آبیار و آبسار معرفی شده اند که مکمل آبیار برای فضای سبز و گیاهان غیر مثمر و مکمل آبسار برای گیاهان زراعی و درختان میوه استفاده می شود.
این اختراع به شماره 71016 در اداره کل ثبت اختراعات کشور ثبت شده و در حال تجاری شدن است .

 

واحد مرکزی خبر  IRIB News |